Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası ile ilgili bir çok bilgiyi bu içeriğimizde sizlerle paylaşacağız. Tokat ili ve çevre illerde ” boşanma davaları ” için avukatlarımızdan destek alabilir ve bu alanda kendini kanıtlamış, tecrübeli avukatlarımız ile davalarınızı açabilirsiniz.

Akıl hastalıklarına baktığımızda kişilerin ayırt etme durumlarından yoksun olması hali olarak bilinmektedir. TMK’da akıl hastalığı haricinde başka bir hastalık bulunan kişilerin boşanma davası açması için gerekli unsuru tamamladığı söylenemez. Örnek vermek gerekirse, frengi hastalığı bulunan kişiler, paranoya olan kişiler, AIDS hastalığı bulunan kişiler ve bunlara benzer hastalıklara sahip olan kişiler boşanma davası açamayacaktır.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde ise şu şekildedir;

Madde 165

  • Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Boşanabilmek için akıl hastalığının evlenmeden sonra meydana gelmiş olması gerekir. Evlendiği dönemden önceki dönemde akıl sağlığı ile ilgili resmi sağlık raporu anlaşışmadıkça kesin evlenme engellerindendir. Buna karşın evlenme hali gerçekleşse dahi mutlak butlanla batıl olup bu evlilik iptal ettirilebilmektedir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

* Eşlerden Birinin Akıl Hastası Olması
* Akıl Hastalığının İyileşme İhtimalinin Bulunmaması
* Akıl Hastalığı Nedeniyle Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmiş Olması

Akıl hastalıklarında boşanma davasını açmak için ehliyeti bulunan eş, akıl hastası olmayan eştir. Akıl hastalığı bulunan kişinin yaptıkları nedeni ile ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olduğu konusuna ilişkin ispat yükümlülüğü boşanma davasını açacak olan eşe aittir. İlgili davanın açılabilmesi için eşin akıl hastalığının evlendikten sonra meydana gelmiş olması gerekir.

Evlenmeden öncede olan akıl hastalığı durumu mutlak butlanla sakattır. Bu tür davalarda mahkeme akıl hastası olup olmadığı iddia edilen eşin fiil ehliyetini doğrudan tespit edebilmektedir. Şayet davalı olan eşin fiil ehliyeti yerinde olmadığı kararına varılırsa davalanın yasal temsilcisinin davaya dahil edilmesi gerekecektir. Bu tür davalarda genellikle davalar yasal temsilciler tarafından yürütülmektedir.

Bu hususta ihtiyacınız olan profesyonel bir boşanma avukatı ise, doğru yerdesiniz. Gülsün Hukuk Bürosu avukatları Tokat ilinde bulunan avukatlık ofisinde hizmetlerini sürdürmektedir. Sizlerde şehirde bulunan davalar ve çevre şehirlerdeki dava talepleri için avukatlarımıza danışabilir ve uzman avukatlarımızdan bilgi alabilirsiniz.