WHATSAPP
0554 678 60 60
BİZİ ARAYIN
WHATSAPP
Anasayfa Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku kişilerin ölmesinin ardından mallarının, alacaklarının ve varsa borçlarının durumlarını inceleyen, düzenleyen bir medeni hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Miras hakları Anayasa’mızın 35. maddesi ile korunmaktadır. Miras hallerinden doğan uyuşmazlıklarda medeni kanunun miras hukuku bölümü karşımıza çıkar ve bu bölümün hükümleri ile birlikte Borçlar Kanunu’nun olaya en uygun olan ve medeni kanun ile çelişmeyen hükümleri uygulanmaktadır.

Yalnızca gerçek kişiler miras bırakabilmektedir. Lakin hem gerçek kişi olup hemde tüzel kişiler mirasçı olabilmektedir. Yasaya göre devlette mirasçı olabilmektedir. Kişilerin ölüm saatlerine bakılarak, ana rahmine düşmüş ceninde mirascı olarak kabul edilebilmektedir.

Bazı Miras Hukuku Kavramları

Mirasçılara, miras bırakandan kalan mal varlığına tereke denilmektedir. Külli halefiyat ise terekenin kanun sebebi ile miras yolu ile tüm halde mirasçılara intikalidir. Yani, mirasçının terekedeki mallarda ve haklardaki kazancına paralel olarak miras bırakan kişinin borçlarını da üstlenmiş olmasıdır. Mirasçı kişiler mirasın reddi hakkını kullanarak veyahut miras tasfiyesini isteyerek bu yükümlülüklerden kurtulabilmektedir.

Cüzi halefiyet kavramı ise külli halefiyatin tam tersine, tereke üzerinden talep hakkında sahip oldukları ve herahangi bir borçtan sorumlu olmadıkları haldir. Vasiyet alacaklıları cüzi haleftir. Mirascılık haklarının tespiti için Gülsün Hukuk Bürosu avukatlarından Tokat ilinde profesyonel destek alabilirsiniz. Sulh Mahkemelerine avukatlarımız aracılığı ile dava açarak veyahut noter aracılığı ile veraset ilanı çıkarma ile mirasçılık hakkı tespit edilebilmektedir.

Miras kelimesinin Türkçe sözlük anlamına bakıldığında, bir neslin kendinden sonra gelen nesile bırakmış olduğu, birine, ölen yakınından kalan mülk, para, servet ve tereke olarak tanımlanıyor.

Tokat ili ve çevresinde Miras Hukuku konusuna ilişkin görülmesi gereken tüm davalarda, tüm konularda avukatlarımızdan destek alabilirsiniz. Tokat ilinin neresinde olursanız olun tüm adliyelerde avukatlarımız sizler için hizmet verebilmektedir. Aklınıza miras hukukuyla alakalı takılan her türlü soru, sorun için çekinmeden avukatlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Bir kişinin mirasçı olabilmesi için sağ olması, hak ehliyetlerine sahip olması ve mirastan yoksun olmaması gerekmektedir. Cenin durumlarında ise sağ doğmak koşulu mirasçı olabilmek için yeterlidir. Ölü doğmuş olan çocuk mirasçı olamamaktadır. Bu sebeple mirasçılar arasında cenin bulunması halinde mirasın paylaştırılması için doğumu beklemek gerekecektir.

Veraset İlamı Nedir?

Mirasçı atananlara, vasiyet alacaklıları ve mirasçılık sıfatlarını gösteren resmi belgeyi, mirasın açılmış olduğu Sulh mahkemesinden veya noterden yasal mirasçılar veraset ilamını talep edebilmektedir. Mirasçılık belgesi adı da verilen veraset ilamı aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi edinmek ve alanında uzman avukatlarımızdan profesyonel destek almak için hemen bizlere ulaşabilirsiniz.

Reddi Miras Nedir?

Mirasın red edilmesi yani başlığımızda yer alan reddi miras TCK’da 605.maddede ve devamında detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Mirasçıya mirasçılık sıfatının red edilmesi, mirasçılık sıfatından doğan haklarından vaz geçilmesi ve sorumluluklarından kurtulma imkanı reddi miras ile sunulmaktadır.

Reddi miras talepleriniz için Tokat ili ve çevresinden Gülsün Hukuk Bürosu’na ulaşabilir ve alanında uzman avukatlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

TCK 598.madde ile yasal mirasçılara, atanmış olan mirasçılara, vasiyet alacaklılarına mirasçı olduklarını belli eden resmi belge alması hakları tanımlanmaktadır. Bu mirasçılık belgesi veya diğer adı ile veraset ilanı olan belge mirasçıların başvuruları ile sulh hukuk mahkemelerinde, noterlerde verilebilmektedir. Veraset ilamı sorgulayabilmek için aynı zamanda E-Devlet platformunu da kullanabilirsiniz.

Miras Hukuku avukatları için Tokat ilinde bizleri arayabilir, bilgi, destek ve hizmet alabilirsiniz.