Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir? konu başlıklı bu içeriğimizde madde ticaretinde bulunan kişilerin hangi cezalar ile karşı karşıya kalacağını açıkladık. Web sitemizde bulunan uzman avukatlarımıza bu konu hakkında danışmak için iletişim sayfasında yer alan numaralar veya sitemizde bulunan WhatsApp hattı üzerinden görüşme yapabilir ve gerektiğide profesyonel hukuki destek alabilirsiniz.

Uyarıcı maddeler ve uyuşturucu maddenin ticaretinin yapılması, imal edilmesi gibi durumlar Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 188.maddede bir suç olarak düzenlenmektedir. Bu maddeye ve yasaya göre maddenin satın alınması, satması, temin edilmesi ve nakil edilmesi gibi durumlardaki ticaret suçuna karşın aşağıda alınacak cezaların bir kısmı sizlerle paylaşılmıştır.

Uyarıcı maddelerin, uyuşturucu maddelerin ruhsata aykırı olarak yada ruhsatsız ithal edilmesi, ihraç edilmesi veya imalatının yapılmasında bulunan kişi 20 sene ile 30 sene aralığında bir hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Aynı zamanda 20.000 güne kadar bu kişi adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Ülkemizin sınırları içerisinde uyuşturucu maddenin yada uyarıcı maddelerin satışını yapan, satışa arz eden, başkalarına temin eden, başkalarına satan, başkalarına sevk işlemini yapan, nakledeler, depolayanlar, satın alanlar, kabul eden ve bu maddeleri bulunduran kişiler 10 seneden az olmamak şartı ile hapis cezası ile beraber 20.000 güne kadar adli para cezası alacaktır. Bu maddenin satıldığı kişi bir çocuk ise bu durumda satışı yapan kişinin alacağı ceza ise en az 15 sene olacaktır.

Sizlere sunduğumuz bu detaylar kapsamındaki uyuşturucuya konu olan ürün eroin, morfin, sentetik ürün, kokain ve bunların türevinde yer alan ürünler ise verilecek ceza TCK madde 188/4’e göre yarı oranında arttırılır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

“Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?” konusuna devam etmek gerekirse; bu maddelerin satışa arz edilmesi ve başkalarına sunulması, satılması, sevk edilmesi durumları yada nakil işlemlerinin yapılması, saklanması, depolanabilmesi, kabul edilmesi, sosyal amaçlı tesislerde, okullarda, yurtlarda, ibadethanelerde vb.. tesislere yakın olan alanların 200 metreden yakın olan umuma açık olan bölgelerinde işlenmesi ile alınacak ceza en az 15 sene olacaktır. Aynı zamanda alınacak ceza ile beraber 30.000 güne kadar adli para cezası verilmektedir.

Uyuşturucu madde ile ilgili yukarda bahsi geçen tüm hususların 3 kişi yada daha fazla kişi ile ortaklaşa işlenmesi durumlarında verilmesi beklenen cezanın %50 oranında artışı beklenir. Ayrıca bir örgüt olarak bu işlemler işleniyorsa verilecek ceza %100 oranında artacaktır.

Uyarıcı maddeler ve uyuşturucu maddelerin üretimlerinde kullanımı bulunan, imali resmi makamların iznine tabi olan maddelerin ülkemize ithal edilimi, imal edilmesi ,satılması, satın alınması, sevk edilmesi, nakil edilmesi, depolama işlemlerinin yapılması gibi durumlarda 8 seneden az olmamak üzere hapis cezası verilir, 20.000 güne kadar da adli para cezası verilmektedir.

Son maddede yer alan suçlarda diş tabipleri, eczacılar, kimyagerler, veterinerler, sağlık alanında hizmette bulunan memurlar, laborantlar, ebeler, hemşireler, hasta bakıcılar, diş teknisyenleri, ecza ticareti veya kimyacılık ile iştigal eden kişilerin işlemesi durumunda bu kişilere verilecek olan ceza %50 oranında artacaktır.

Sizlerde bu ve bunun gibi durumlar ile karşı karşıya kaldığınızda kesinlikle profesyonel bir ceza avukatı tarafından temsil edilmelisiniz. Tokat ili ve çevre illerde aracığınız ceza avukatları Gülsün Hukuk Bürosu’nda sizlerin hizmetindedir.