Tokat iş hukuku avukatı, Tokat ilinde yaşayan ve iş hukuku ile ilgili çeşitli sorunlar yaşayan işçiler ve işverenler tarafından araştırılan bir konu haline gelmiştir. İş hukuku avukatları, iş hukuku konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda hizmet veren kişilerdir. Bu noktada, iş hukuku avukatlarının görevleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için, iş hukukunun ne olduğunu bilmek gerekir.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku; iş, işçi ve işveren kavramlarını tanımlayan, işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen, belirli sınırlamalar getiren ve doğabilecek olası hukuki ihtilafları düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş Kanunu ayrıca, işverenlerin ve işçilerin iş sözleşmesinden doğan çalışma koşulları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. İş Kanunu hükümlerine rağmen hala kötü koşullarda çalışan, çalışma hayatında mücadele eden ve emeğinin karşılığını almadığını hisseden binlerce işçi olduğunu dile getirmek gerekir. İşyerleri, çalışma koşullarını ve çalışma ortamlarını İş Kanunu hükümlerine göre uyarlamak zorundadır. Ancak İş Kanunu sadece işverenlere değil, çalışanlara da yükümlülükler getirmiştir.

İşçi-işveren ilişkisinde işçiyi korumak ve ekonomiye ve dolayısıyla topluma zarar gelmemesi için dikkate alınması gereken unsurlar vardır. Bu unsurlardan yola çıkarak işçiyi koruma ilkesine dayalı iş hukuku alanını ayrı bir kanunla düzenlemeyi gerektiren iş ilişkilerini düzenleyen kuralları içeren hukuk dalına da ad verilmektedir. Ülkemizde iş kanunu denilen özel bir kanun vardır. Bu kanunda; düzenlenen hususlar arasında istihdam tanımları, çalışan hakları, çalışma koşulları ve sendikalar yer almaktadır. Düzenlemeye tabi çalışanların haklarının asgari gereklilikler olduğu belirtilmelidir.

İş Hukuku Avukatı Neler Yapar?

Tokat iş hukuku avukatı, işçinin ve işverenin haklarının iş kanunu sınırları içinde kaybolmasını önlemeye çalışan veya hakların ihlali halinde tazminat için gerekli yasal yollara başvuran avukattır. İş hukuku avukatı, iş hukukunun tüm alanlarında tavsiye ve dava sunar. İş hukuku avukatları kural olarak aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

• İş sözleşmelerinin hazırlanması,
• İş sözleşmesi sonunda istifa bildirimlerinin düzenlenmesi ve kanuna göre bilgi verilmesi,
• Sendika kanunlarına dayalı danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
• Şirketin iç ve disiplin düzenlemeleri,
• İşten çıkarma ve işten çıkarma işlemlerinin sunumu ve mahkeme işlemlerinin izlenmesi,
• Mobbing ve dolandırıcılık işlemleri ve mahkeme işlemleri,
• İşe iade prosedürlerinin başlatılması ve izlenmesi,
• İş kazası tazminatları ve cezai kovuşturmalar.

İş hukuku avukatı, dosyalama, izleme ve karar verme aşamalarına işçi veya işveren temsilcisi olarak katılır.

İş Hukuku Avukatı İşçilere ve İşverenlere Hangi Hizmetleri Sunmaktadır?
İş hukuku alanında işçi avukatı ve işveren avukatı olmak üzere iki ayrı bölümden söz edilebilir. İşçi avukatı; İş hukukunu bilen, çalışanların haklarını koruyan ve iş hukuku tecrübesi olan bir avukattır. Genel olarak çalışanlar, işten çıkarılmaları durumunda haklarının ne olduğunu ve hangi yasal seçeneklere sahip oldukları konusunda yeterli bilgiye sahip olmazlar. Bazı şirketler de bu bilgisizlikten yararlanarak çalışanın mağdur olmasına neden olacak hareketlerde bulunabilir. İşçi avukatları, çalışanı uyması gereken hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirir. Bu doğrultuda gerekirse çalışana hukuki destek sunar. Şirket avukatları da şirketlere aynı şekilde danışmanlık yapmaktadır. Tokat iş hukuku avukatı hem işçi, hem de işveren avukatı olarak görev yapabilir.