Nitelikli Hırsızlık Yargıtay Kararı sitemizden hemen incelenebilir bir şekilde sizlere sunulmuştur. Güncel konular ve sorularınız hakkında anında destek almak adına Gülsün Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

6. Ceza Dairesi 2021/2584 E. , 2021/17110 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli hırsızlık
HÜKÜM : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Olay tarihinde gece vakti saat 22.03 sıralarında, alkollü olan sanıkların araç ile gezdikleri sırada … Valiliği önünde durdukları, sanıkların bahçede asılı bulunan Türk Bayrağını görüp bulunduğu yerden alarak kullandıkları araca asıp olay yerinden uzaklaştıkları, yapılan ihbar üzerine sanıkların tespit edildikleri, bayrağın ise tanık … tarafından iade edildiği olayda; sanıklar savunmalarında olay tarihinde şehit cenazeleri nedeniyle konvoy oluşturulduğunu, araçlarda Türk Bayrağı asılı olduğunu, kendilerinin de araçlarına takmak için söz konusu Bayrağı aldıklarını, olay ânında aşırı derecede sarhoş olduklarını, suç işleme kastlarının olmadığını beyan etmiş iseler de; sanıkların hangi saik ile hareket ettiklerinin suçu vasıflandırmada herhangi bir önem arz etmediği, suç kasıtlarının ve sübût bulan eylemlerinin TCK’nın 142/1-a ve 143/1. maddelerinde tanımlanan hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, mahkûmiyetleri yerine, yazılı şekilde beraatlerine hükmedilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 04/11/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.