Alkollü Araç Kullanma ve Ölüm Durumu Yargıtay Kararı detaylarını kurumsal web sitemizden hemen inceleyebilir ve benzer olaylar ile karşı karşıya kaldığınızda TOKAT ilinde hemen Gülsün Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

12. Ceza Dairesi 2021/2092 E. , 2021/7596 K.

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Olay günü, 204 promil alkollü halde, sanığın, idaresindeki araç ile meskun mahalde gece vakti, iki yönlü yolda seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritte park halinde bulunan kamyonetin ön kısmına çarparak durduğu olayda; araçta kendisi ile seyreden yolculardan, …’ın öldüğü, …’un basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı ancak sanıktan şikayetçi olmadığı, …’nin ise bozma sonrası yapılan yargılama neticesinde alınan kati raporunda, yaralandığına ilişkin travmatik bulgu tarif ve tespit edilemediğinin bildirildiği görülmekle, mahkemece sanık hakkında kurulan hükümde bir isabetsizlik görülmemekle, teblignamede bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir.
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin, bir nedene dayanmayan ilişkin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 03.11.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.