Kenevir Ticareti Yapma ile alaklı bu Yargıtay Kararında kenevir ekme konusu ana odaktır. Sizlerde bu ve bunun gibi sorunlarınızda profesyonel destek almak için uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz. Tokat ilinde faaliyetlerini sürdüren Gülsün Hukuk Bürosu’na sorularınızı ulaştırmak için incelediğiniz sitede yer alan whatsapp hattını kullanabilirsiniz.

10. Ceza Dairesi 2021/13174 E. , 2021/13634 K.

 

Mahkeme : ÖDEMİŞ 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Suçlar : a- Uyuşturucu madde ticareti yapma (Bütün sanıklar için)
b- Kenevir ekme (Bütün sanıklar için)
Hükümler : Mahkûmiyet (her iki suç yönünden)

Temyiz incelemesi sanık … yönünden duruşmalı, duruşmalı inceleme istekleri olmayan diğer sanıklar yönünden duruşmasız yapıldı.
Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A) Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde:

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile duruşmadaki sözlü savunmalarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

B) Sanıklar … ve … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kenevir ekme suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde:

Tüm dosya kapsamı ile diğer sanık …’nin beyanlarına göre; sanıkların savunmalarının aksine, ele geçen uyuşturucu maddelerle ilgileri olduğuna dair, mahkumiyetlerine yetecek, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden sanıkların beraati yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

14/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.