İzinsiz Hint Keneviri Ekme suçu ile alakalı görülen davada alınan yargıtay kararı kurumsal sitemizde siz değerli ziyaretçilerimize sunulmuştur. Bu alanda görülecek olan tüm davalar için alanında uzman avukatlarımızdan hizmet alabilirsiniz. Özellikle TOKAT ili ve çevresinde bu tür sorunlarınız için sizlere uzman, tecrübeli avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz.

10. Ceza Dairesi 2020/12897 E. , 2021/13689 K.

Mahkeme : İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi
Suçlar : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma

2- İzinsiz hint keneviri ekme
Hükümler : 1- Mahkûmiyet: İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.05.2019 – 2018/185 esas ve 2019/178 sayılı kararı
2- Düzeltilerek esastan ret

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm sanık müdafileri tarafından temyiz edilmekle, temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A- Sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde:

Sanık hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçundan hükmolunan 3 yıl 4 ay hapis cezasının miktarı gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK’nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanık müdafilerinin temyiz istemlerinin CMK’nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,
B- Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

CMK’nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak, sanık müdafilerinin dilekçelerinde belirttikleri temyiz sebeplerinin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek, anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede,

TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı iptal kararı ve 7242 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerin infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ilk derece mahkemesince kurulan mahkûmiyet hükmünün düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin kararı hukuka uygun bulunduğundan, sanık müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz istemlerinin CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre dikkate alınarak sanık hakkındaki tahliye talebinin reddine,
28/02/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik CMK’nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderilmesine 14.12.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.