İş Hukukundaki Uyuşmazlık ve Davalar ile alakalı bilgilere hemen erişin! Türkiye’nin en iyi iş hukuku avukatlarından anında bilgi alın.

İş hukukundaki uyuşmazlık ve davalar işçi ve işverenin yanı sıra, iş hukuku avukatları tarafından yürütülmektedir. İş hukuku, işçilerin haklarını, çalışma koşullarını, işçilerin ücretlerini,  sendikaları ve işveren ile işçi arasındaki ilişkileri düzenler.

 

İş hukuku, bireysel ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılabilir. Bireysel iş hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlerken, toplu iş hukuku  işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenler.

 

İş hukukundaki uyuşmazlıklar, işçi ile işveren arasında bir iş sözleşmesine bağlı  iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklardır. Bir veya daha fazla çalışan ile bir işveren arasındaki iş ilişkisinden doğan bir uyuşmazlık, kişisel bir iş uyuşmazlığıdır.

 

İşçilerin toplu hakları, sendikal örgütlenme, toplu sözleşme ve toplu sözleşme süreci ile ilgili ise işçi çatışması olarak adlandırılır.

Tokat’ta bulunan Gülsün Hukuk Bürosu’nda hizmet veren iş hukuku konusunda uzman avukatlardan anında bilgi alın.

 

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

01.01.2018 tarihinden itibaren işçi ile işveren arasında yıllık tatil ücreti, fazla mesai, maaş vb. ödenmemesinden kaynaklanan iş hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasına geçilmesine karar verilmiştir.

 

İşe iade davalarında arabuluculuk zorunludur. İşe iade davası, işçinin iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi halinde işe geri dönmesini sağlayan bir iş hukuku davası türüdür. İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra, çalışan işe iade talebinde bulunmadan önce bir uzlaştırıcıdan anlaşmazlığı çözmesini istemelidir.

 

Arabuluculuk ancak tarafların serbestçe karar verebilecekleri konularda mümkündür. Açıkça söylemek gerekirse; taraflar kamu düzenini ilgilendirmeyen ve tenfizi mümkün olan konularda arabuluculuğa başvurabilirler. Arabuluculuk, örneğin cezai konular, kayıt konuları veya çocuk velayeti gibi tarafların anlaşamadığı konularda  mümkün değildir.

Arabuluculuk Sürecinde İş Hukuku Avukatı Desteği

Avukatların arabuluculuk sürecinde bireyleri etkin ve yetkin bir şekilde temsil etmeleri çok önemlidir. Sistemin sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin  bir şekilde işleyebilmesi için arabuluculukta avukatların avukat olarak yer alması müzakere masasında hak kaybının önüne geçmektedir.

 

Kanun Hükmünde Kararname ile işçinin işverene karşı zayıf bir konumda olduğu, özellikle işçi-işveren ilişkisinde açıkça görülmektedir. Kanun, tarafların arabulucuya yaklaşırken ve süreçte eşit haklara sahip olduğunu belirtmektedir. Eşitliğin ön planda tutulması gereken bir ortamda, çalışan ancak bir avukat tarafından temsil edildiği takdirde eşit koşullarda yer alabilir, kendini özgürce ifade edebilir ve arabuluculukta haklarını talep edebilir.

 

İş hukukundaki uyuşmazlık ve davalar, iş mahkemeleri ile iş mahkemesi bulunmayan hallerde asliye hukuk mahkemelerinde görülür.

 

İş Davaları Hangi Konuda Açılır?

İş hukuku kapsamında değerlendirilen iş davaları işçi ve işveren olmak üzere iki farklı kişi tarafından açılabilir. İşçi tarafından açılan iş davaları arasında kıdem ve ihbar tazminatı davaları, işe iade davaları, işçilik alacaklarına dair davalar, hizmet tespiti ve SGK kayıtlarının düzeltilmesi amacı ile açılan davalar bulunmaktadır.

İşveren tarafından açılan iş davalarının arasında ise menfi tespit davaları, ihbar tazminat, eğitim bedelinin tahsili ve idari para cezalarına itirazlara yönelik davalar bulunmaktadır.

 

İş hukuku kapsamında değerlendirilen davalar davacı tarafın km olduğu fark etmeksizin iş hukukundaki uyuşmazlık ve davalar olarak ele alınmaktadır.

Avukat Ertuğrul Safa Gülsün’ün kişisel web sitesinden bilgi aldınız.