İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma Yargıtay Kararı içeriğini Gülsün Hukuk Bürosu kurumsal sitesinden hemen inceleyebilir ve benzer durumlar ile karşı karşıya kalanlar için profesyonel hukuki desteği incelediğiniz web sayfasında bulunan telefon numaralarından alabilirsiniz.

8. Ceza Dairesi 2021/5490 E. , 2021/19273 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : İnfaz kurumuna yasak eşya sokma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Bozmaya uyularak; yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 19.10.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.