Alkollü Şekilde Trafiği Tehlikeye Sokmak ile ilgili olan bu içerikte yargıtay kararı sizlere sunulmuştur. Sitemizde yayımlanmış olan bu kararı incelemenizin ardından benzer durumlar için hiç zaman kaybetmeden Gülsün Hukuk Bürosu’nda görevli avukatlardan bilgi alabilirsiniz.

8. Ceza Dairesi 2021/8430 E. , 2021/20110 K.

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Sanık … hakkında verilen hükme karşı … vekilinin temyiz talebinin incelemesinde;
Sanığın üzerine atılı suç üstlenme suçundan doğrudan zarar görmesi söz konusu olmayıp, davaya katılma ve kanun yoluna başvurma hakkı bulunmayan İçişleri Bakanlıği vekilinin, temyiz isteminin CMUK.nın 317. maddesi gereğince REDDİNE,

2- Sanık … hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, basit tehdit ve rüşvet vermeye teşebbüs suçundan verilen hükümlerin temyiz incelemesinde;

Sanığın üzerine atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, basit tehdit ve rüşvet vermeye teşebbüs suçundan doğrudan zarar görmesi söz konusu olmayıp, davaya katılma ve kanun yoluna başvurma hakkı bulunmayan İçişleri Bakanlıği vekilinin, temyiz isteminin CMUK.nın 317. maddesi gereğince REDDİNE,

3) Sanık … hakkında suç üstlenme suçundan kurulan hükmü sanık müdafinin temyizine hasren yapılan incelemede;

Araç sürücüsü …’ın 1,58 promil alkollü olması sebebi ile hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu ile ilgili olarak işlem yapılmaması için alkollü olan şahsın yerine geçip aracı kendisinin kullandığını söyleyen sanığın 0,38 promil alkollü olması nedeniyle kendisi yönünden eylem suç oluşturmaması sebebiyle, fiilinin 5237 sayılı TCK.nın 283. maddesinde düzenlenen suçluyu kayırma suçunun oluştuğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şeklinde karar verilmesi;

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. ve 326/son maddeleri ve fıkraları gereğince kazanılmış hakkının saklı tutulması suretiyle BOZULMASINA, 02.11.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.