Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Yargıtay Kararı sitede sizlere sunuldu. Tokat ili ve çevre illerde bu konu ve benzeri durumlardan muzdaripseniz hemen Gülsün Hukuk Bürosu’nun alanında uzman ceza avukatlarından hizmet alabilirsiniz.

8. Ceza Dairesi 2021/13720 E. , 2021/22835 K.

 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
HÜKÜM : Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre sanığın lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazının reddine, ancak;
Gerekçeli karar başlığında ve hüküm fıkrasında suç adının “başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma” yerine “iftira” olarak yazılması,

Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, gerekçeli karar başlığında ve hüküm fıkrasında suç adı olarak belirtilen “İftira” ibaresinin çıkarılarak yerine “Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma” yazılması suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.12.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.