İş hukuku davalarında avukata ihtiyaç var mıdır konusu daha çok mağdur olan işçilerin merak ettiği bir konudur. İşçi ve işveren arasında gelişen uyuşmazlıklar farklılık gösterebilir. İşçinin çalışma şartları, işçinin alacakları, iş sözleşmesinin geçersiz bir sebepten feshi, kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretleri gibi durumlar yaşanan bazı uyuşmazlıklardandır.

İş Hukuku Davalarında Avukat Neden Önemlidir?

İş hukuku temelinde işçilerin korunması, haklarının savunulması ve yaşanılan uyuşmazlıklara çözüm üretilmesi adına yargılama ve düzeltmeler yapar. İş hukukunda gelişen uyuşmazlıklar için açılan davalarda, kişilerin iş hukuku avukatı ile beraber çalışması önemlidir. İşçi tarafından direkt açılan davalar iş mahkemesi tarafından doğrudan kabul edilmemektedir. Bazı yasal şartlar, usule uygun ve esaslı işlemler için avukatlara ihtiyaç duyulur.
İşveren ve işçi arasında yaşanılan uyumsuzluklardan dolayı tarafların dava açma hakkı bulunur. Davalara göre hem işçi hem de işveren dava açma hakkına sahip olabilir. İş hukuku ile ilgili olan davalarla iş mahkemeleri ilgilenir. İş hukuku davaları kapsam açısından farklılık gösterir. Bazı dava konularını şu şekilde sıralayabiliriz;
1- İşverenin işçiye ödemediği maaşlar için talepte bulunması,

2- Kıdem tazminatı için alacaklı olması,

3- İş sözleşmesinde işçi veya işverenin geçersiz bir sebep sunması ile feshi,

4- Çalışma süresine uyulmaması durumunda ihbar tazminatı için talepte bulunması.

İş hukuku davalarında avukata ihtiyaç var mıdır sorusu için dava konularına bakmak yardımcı olabilir. Her dava için iş mahkemeleri farklı koşullar sunar. İş mahkemesine açılan iş davalarında, dava açılmadan önce davalı olunan tarafa ihtarname gönderilmelidir. İhtarname gönderilmesinin amacı karşı tarafa bir iyi niyet göstermektir. İyi niyetin sunulmasını kanıtlamak için ihtarname ile bildirildiğine dair bir delil oluşturur.

İş hukuku davalarında işveren ve işçi arasında gelişen uyuşmazlık davalarında Özel İhtisas Mahkemeleri görev yapar. Yakın zamanda iş hukuku davaları iş mahkemesinde görülmeye başlanmıştır. İş davaları için yetkili mahkeme, davalı tarafın, davayı açtığı tarihte bulunduğu yerleşim yerinde işlemlerin yapıldığı yer mahkemesidir. Davayı açan kişi sayısı birden fazla ise davalılardan herhangi bir yerleşim yerinde bulunan mahkeme yetkilidir. İş hukuku davaları basit yargılama usulüne göre görülür. Dava açarak ve davaya cevap dilekçesi yazılması durumunda basit yargılama usulüne girer. Dilekçeye cevap süresi dilekçenin tebliği edildiği süreden itibaren 2 haftadır. Karşılıklı olarak tarafların dilekçe yazması mümkün değildir.

İş Hukuku Davalarında Avukat Zorunlu Mudur?

İş hukuku davalarında avukata ihtiyaç var mıdır sorusuna cevap almak isteyen pek çok davacı taraf bulunabilir. Avukat bulundurmak diğer hukuk davalarında olduğu gibi iş hukuku davalarında da zorunlu değildir. Dilekçenin hukuka uygun şekilde yazılması, dava sürecinde herhangi bir olumsuz sonuç yaşanmasının önüne geçebilir. İş hukuku davalarında avukat seçimi yaparken dikkatli olmak önemlidir. İş hukuku konusunda deneyimi ve bilgisi olan avukatlar ile dava sürecini yönetmek taraflara rahatlık sağlar.

Hemen GÜLSÜN HUKUK BÜROSU‘nu arayabilir, bilgi alabilirsiniz.