Hükmün Açıklanması Suretiyle Mahkümiyet konusu ile alakalı YARGITAY KARARI’nı sitemizde sizlere taşıdık. İncelemenizin ardından benzer olaylar bütünü için destek almak istediğinizde uzman avukatlardan whatsapp üzerinden canlı bilgi alabilir ya da Gülsün Hukuk Bürosu numaralarını hemen arayabilirsiniz.

10. Ceza Dairesi 2020/16033 E. , 2021/10126 K.

Mahkeme : … 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma
Hüküm : Hükmün açıklanması suretiyle mahkûmiyet

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunan sanık hakkında eylemine uyan suç için öngörülen cezanın türü ve yukarı sınırına göre, dava zamanaşımı süresinin 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e ve 66/2- maddeleri gereğince gereğince 5 yıl 4 ay olduğu, TCK’nın 67/4. maddesi uyarınca olağanüstü zamanaşımı süresinin ise 7 yıl 12 ay olduğu, mahkûmiyet hükmünün verildiği 09/11/2015 tarihinden, temyiz incelemesinin yapıldığı tarihe kadar 5 yıl 4 aylık dava zamanaşımı süresinin dolduğu, ayrıca suç tarihi olan 02/05/2009 tarihi ile temyiz inceleme tarihi arasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleşip ikinci suçun işlendiği tarihe kadar geçen sürelerde eklendikten sonra, 7 yıl 12 aylık olağanüstü zamanaşımı süresinin geçmiş bulunduğu anlaşıldığından; diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA; bozma sebebine göre, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrası ve 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 5271 sayılı CMK’nın 223. maddesinin 8. fıkrası gereğince sanık hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, 14.10.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.