Zayi Nedeniyle Bono İptali Emsal Karar içeriğine sitemizden hemen erişebilir ve Tokat ilinde bulunan benzer durumlar için İŞ  HUKUKU alanında tüm taleplerinizi Gülsün Hukuk avukatlarına ulaştırabilirsiniz.

T.C. TÜRK MİLLETİ ADINA
KONYA KARAR
. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:
KARAR NO:

HAKİM :
KATİP :

DAVACI :
DAVALI : Hasımsız
DAVA : Zayi Nedeniyle Bono İptali
DAVA TARİHİ :
KARAR TARİHİ :
GEREKÇELİ KARARIN
YAZIM TARİHİ :
Davacı tarafından hasımsız olarak açılan davanın yapılan yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Davacı vekili 29/12/2020 havale tarihli dilekçesiyle; Konya .Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 29/01/2020 tarih ve …Esas -…Karar sayılı dosyasından …tasfiyesine ve feshine karar verildiğini, kesinleşen mahkeme kararı doğrultusunda tasfiye işlemlerini tamamlamak üzere şirkete tasfiye memuru olarak atandığını, şirketin öğrencilerine vermiş olduğu yurt hizmetlerinden dolayı alacaklı olduğu bonoların bedellerinin tahsil edilebilmesi için, şirket yetkilileri tarafından düzenlenerek dosyaya ve ayrıca tarafına sunulmuş olan listeye göre bedeli tamamen ödenmiş olan ve bedelinin bir kısmı ödenmiş olan toplam 95 adet bononun halen temin edilemediğini, şirket ortaklarından …senetlerin çalındığına yönelik olarak yapmış olduğu şikayet için Konya C.Başsavcılığı’nın …Soruşturma ve …Karar sayılı dosyasından “Kamu Adına Kovuşturmaya Yer olmadığına” karar verildiğini ve kararın kesinleştiğini, bu karar üzerine tarafından bonoların temininin sağlanması yada en azından nerede ve kimde olduğu hususunda bilgi sağlayabilmek amacıyla şirket ortaklarına ve yetkili kişilerine yazılan yazılara verilen cevaplardan da bir sonuç alınamadığını, kısaca şirketin tahsil edilmesi gereken yada bedeli tahsil edilip de iadesi gereken öğrencilerden (yada yakınlarından) almış olduğu alacak senetlerinin nerede ve kimde olduğunun belli olmadığını, ortaya çıkmasının da mümkün görünmediğini, senetlerin iadesi mümkün olmadığından dolayı senet borçlularının haklı olarak borçlarını ödemeye yanaşmadığından, şirketin borçlarının ödenmesi için gereken tahsilatların yapıldığını, senet borçlularına güven verebilmek ve borçlarını tahsilde tekerrür olmayacak şekilde gönül rahatlığı ile ödemelerini sağlamak amacıyla söz konusu bonoların zayi nedeniyle iptaline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 3 kez ilan yaptırılmış, keşideciye bononun ibraz edilip edilmediği ve ödeme yasağı konusunda ihtarname gönderilmiştir.
İncelenen dosya kapsamı ve toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde;
Dava “zayi nedeniyle bono iptali” davasıdır.
Somut olayda; 6102 s. TTK.nın 778/1-ı, 757 ila 765. maddeleri gereğince yapılan yargılama sonunda, dava dilekçesine ekli listede nitelikleri yazılı bonoların, kaybolduğu ve ilanlarda öngörülen süre içerisinde bonoların herhangi bir kimse tarafından ibraz edilmediği ve bonoların kimde olduğunun da belirlenemediği anlaşılmış ve oluşan vicdani kanaat ile aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçelerle ;
1-Davacının davasının KABULÜ ile;

A-)1-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :21/09/2018, vade tarihi ;21/12/2018, miktarı (bedeli) : 700 TL. olan bono,
2-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :21/09/2018, vade tarihi ;21/01/2019, miktarı (bedeli) : 700 TL. olan bono,
3-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :21/09/2018, vade tarihi ;21/02/2019, miktarı (bedeli) : 700 TL. olan bono,
4-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :21/09/2018, vade tarihi ;21/03/2019, miktarı (bedeli) : 700 TL. olan bono,
5-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :21/09/2018, vade tarihi ;21/04/2019, miktarı (bedeli) : 700 TL. olan bono,
6-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :21/09/2018, vade tarihi ;21/05/2019, miktarı (bedeli) : 730 TL. olan bono,
7-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :09/10/2018, vade tarihi ;09/03/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
8-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :09/10/2018, vade tarihi ;09/04/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
9-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :09/10/2018, vade tarihi ;09/05/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
10-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :09/10/2018, vade tarihi ;09/06/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
11-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :09/10/2018, vade tarihi ;09/07/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
12-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :09/10/2018, vade tarihi ;09/08/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
13-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/05/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
14-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/06/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
15-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/07/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
16-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/08/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
17-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/09/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
18-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/03/2019, miktarı (bedeli) : 800 TL. olan bono,
19-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 800 TL. olan bono,
20-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 800 TL. olan bono,
21-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 800 TL. olan bono,
22-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :29/09/2018, vade tarihi ;29/03/2019, miktarı (bedeli) : 560 TL. olan bono,
23-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :29/09/2018, vade tarihi ;29/04/2019, miktarı (bedeli) : 560 TL. olan bono,
24-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :29/09/2018, vade tarihi ;29/05/2019, miktarı (bedeli) : 560 TL. olan bono,
25-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :29/09/2018, vade tarihi ;29/08/2019, miktarı (bedeli) : 560 TL. olan bono,
26-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/03/2019, miktarı (bedeli) : 470 TL. olan bono,
27-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/04/2019, miktarı (bedeli) : 470 TL. olan bono,
28-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/05/2019, miktarı (bedeli) : 470 TL. olan bono,
29-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/06/2019, miktarı (bedeli) : 470 TL. olan bono,
30-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/04/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
31-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/05/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
32-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/06/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
33-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/07/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
34-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/08/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
35-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :17/09/2018, vade tarihi ;17/05/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
36-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :17/09/2018, vade tarihi ;17/06/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
37-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :17/09/2018, vade tarihi ;17/07/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
38-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :17/09/2018, vade tarihi ;17/08/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
39-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
40-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
41-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
42-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/04/2019, miktarı (bedeli) : 685 TL. olan bono,
43-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/05/2019, miktarı (bedeli) : 685 TL. olan bono,
44-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/06/2019, miktarı (bedeli) : 685 TL. olan bono,
45-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/07/2019, miktarı (bedeli) : 685 TL. olan bono,
46-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/08/2019, miktarı (bedeli) : 685 TL. olan bono,
47-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/05/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
48-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/06/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
49-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/07/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
50-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/08/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
51-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/03/2019, miktarı (bedeli) : 685 TL. olan bono,
52-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 685 TL. olan bono,
53-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 685 TL. olan bono,
54-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 685 TL. olan bono,
55-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 685 TL. olan bono,
56-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 685 TL. olan bono,
57-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :28/09/2018, vade tarihi ;28/10/2018, miktarı (bedeli) : 500 TL. olan bono,
58-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :28/09/2018, vade tarihi ;28/11/2018, miktarı (bedeli) : 500 TL. olan bono,
59-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :28/09/2018, vade tarihi ;28/12/2018, miktarı (bedeli) : 500 TL. olan bono,
60-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :28/09/2018, vade tarihi ;28/01/2019, miktarı (bedeli) : 500 TL. olan bono,
61-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :28/09/2018, vade tarihi ;28/02/2019, miktarı (bedeli) : 500 TL. olan bono,
62-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :28/09/2018, vade tarihi ;28/03/2019, miktarı (bedeli) : 500 TL. olan bono,
63-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
64-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
65-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
66-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
67-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
68-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/04/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
69-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/05/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
70-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/06/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
71-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/07/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
72-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/08/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
73-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/04/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
74-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
75-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
76-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
77-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
78-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/03/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
79-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/04/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
80-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/05/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
81-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/06/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
82-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/07/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
83-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/08/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
84-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 650 TL. olan bono,
85-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 650 TL. olan bono,
86-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 650 TL. olan bono,
87-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 650 TL. olan bono,
88-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 650 TL. olan bono,
89-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/05/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
90-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/06/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
91-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/07/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
92-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/08//2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
93-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :30/09/2018, vade tarihi ;30/03/2019, miktarı (bedeli) : 575 TL. olan bono,
94-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :30/09/2018, vade tarihi ;30/04/2019, miktarı (bedeli) : 575 TL. olan bono,
95-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :30/09/2018, vade tarihi ;30/05/2019, miktarı (bedeli) : 575 TL. olan bono,
96-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :30/09/2018, vade tarihi ;30/06/2019, miktarı (bedeli) : 575 TL. olan bono,
97-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 895 TL. olan bono,
98-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 895 TL. olan bono,
99-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/03/2018, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
100-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/04/2018, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
101-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2018, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
102-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2018, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
103-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2018, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
104-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2018, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
105-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
106-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
107-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
108-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
109-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/05/2019, miktarı (bedeli) : 575 TL. olan bono,
110-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/06/2019, miktarı (bedeli) : 575 TL. olan bono,
111-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/07/2019, miktarı (bedeli) : 575 TL. olan bono,
112-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/08/2019, miktarı (bedeli) : 575 TL. olan bono,
113-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :22/09/2018, vade tarihi ;22/05/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
114-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :22/09/2018, vade tarihi ;22/06/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
115-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :22/09/2018, vade tarihi ;22/07/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
116-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :22/09/2018, vade tarihi ;22/08/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
117-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/03/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
118-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/04/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
119-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
120-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
121-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
122-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
123-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/06/2019, miktarı (bedeli) : 480 TL. olan bono,
124-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/07/2019, miktarı (bedeli) : 480 TL. olan bono,
125-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/08/2019, miktarı (bedeli) : 480 TL. olan bono,
126-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/04/2019, miktarı (bedeli) : 750 TL. olan bono,
127-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/05/2019, miktarı (bedeli) : 750 TL. olan bono,
128-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/06/2019, miktarı (bedeli) : 750 TL. olan bono,
129-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/04/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
130-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/05/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
131-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/06/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
132-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/07/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
133-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/08/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
134-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 500 TL. olan bono,
135-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 500 TL. olan bono,
136-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 500 TL. olan bono,
137-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 500 TL. olan bono,
138-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :18/09/2018, vade tarihi ;18/05/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
139-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :18/09/2018, vade tarihi ;18/06/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
140-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :18/09/2018, vade tarihi ;18/07/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
141-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :18/09/2018, vade tarihi ;18/08/2019, miktarı (bedeli) : 635 TL. olan bono,
142-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/04/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
143-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
144-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
145-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
146-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
147-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 610 TL. olan bono,
148-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 610 TL. olan bono,
149-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 610 TL. olan bono,
150-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
151-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
152-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
153-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
154-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
155-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/04/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
156-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/05/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
157-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/06/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
158-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/07/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
159-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/08/2019, miktarı (bedeli) : 580 TL. olan bono,
160-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/04/2019, miktarı (bedeli) : 740 TL. olan bono,
161-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 740 TL. olan bono,
162-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 740 TL. olan bono,
163-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :27/09/2018, vade tarihi ;27/05/2019, miktarı (bedeli) : 740 TL. olan bono,
164-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :27/09/2018, vade tarihi ;27/06/2019, miktarı (bedeli) : 740 TL. olan bono,
165-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :27/09/2018, vade tarihi ;27/07/2019, miktarı (bedeli) : 740 TL. olan bono,
166-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :27/09/2018, vade tarihi ;27/08/2019, miktarı (bedeli) : 740 TL. olan bono,
167-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
168-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
169-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
170-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
171-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
172-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
173-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
174-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
175-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
176-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
177-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 675 TL. olan bono,
178-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/02/2019, miktarı (bedeli) : 480 TL. olan bono,
179-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/03/2019, miktarı (bedeli) : 480 TL. olan bono,
180-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 480 TL. olan bono,
181-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 480 TL. olan bono,
182-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 480 TL. olan bono,
183-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 480 TL. olan bono,
184-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 480 TL. olan bono,
185-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/03/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
186-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/04/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
187-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/05/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
188-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/06/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
189-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/07/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
190-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :25/09/2018, vade tarihi ;25/08/2019, miktarı (bedeli) : 615 TL. olan bono,
191-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 680 TL. olan bono,
192-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2019, miktarı (bedeli) : 680 TL. olan bono,
193-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2019, miktarı (bedeli) : 680 TL. olan bono,
194-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :30/09/2018, vade tarihi ;30/04/2019, miktarı (bedeli) : 780 TL. olan bono,
195-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :30/09/2018, vade tarihi ;30/05/2019, miktarı (bedeli) : 780 TL. olan bono,
196-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :30/09/2018, vade tarihi ;30/06/2019, miktarı (bedeli) : 780 TL. olan bono,
197-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :30/09/2018, vade tarihi ;30/07/2019, miktarı (bedeli) : 780 TL. olan bono,
198-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :30/09/2018, vade tarihi ;30/08/2019, miktarı (bedeli) : 780 TL. olan bono,
199-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/04/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
200-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/05/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
201-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/06/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
202-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/07/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
203-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/08/2019, miktarı (bedeli) : 525 TL. olan bono,
204-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 700-TL. olan bono,
205-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 700-TL. olan bono,
206-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 700-TL. olan bono,
207-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
208-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
209-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
210-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
211-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
212-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
213-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
214-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
215-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
216-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
217-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :11/10/2018, vade tarihi ;11/05/2019, miktarı (bedeli) : 685-TL. olan bono,
218-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :11/10/2018, vade tarihi ;11/06/2019, miktarı (bedeli) : 685-TL. olan bono,
219-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :11/10/2018, vade tarihi ;11/07/2019, miktarı (bedeli) : 685-TL. olan bono,
220-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :11/10/2018, vade tarihi ;11/08/2019, miktarı (bedeli) : 685-TL. olan bono,
221-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :11/10/2018, vade tarihi ;11/09/2019, miktarı (bedeli) : 685-TL. olan bono,
222-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :03/10/2018, vade tarihi ;03/04/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
223-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :03/10/2018, vade tarihi ;03/05/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
224-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :03/10/2018, vade tarihi ;03/06/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
225-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :03/10/2018, vade tarihi ;03/07/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
226-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :03/10/2018, vade tarihi ;03/08/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
227-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :03/10/2018, vade tarihi ;03/09/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
228-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 740-TL. olan bono,
229-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 740-TL. olan bono,
230-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 740-TL. olan bono,
231-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/04/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
232-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/05/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
233-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/06/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
234-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/07/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
235-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/08/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
236-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 635-TL. olan bono,
237-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 635-TL. olan bono,
238-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 635-TL. olan bono,
239-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 635-TL. olan bono,
240-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 635-TL. olan bono,
241-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 810-TL. olan bono,
242-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 810-TL. olan bono,
243-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/03/2019, miktarı (bedeli) : 635-TL. olan bono,
244-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/04/2019, miktarı (bedeli) : 635-TL. olan bono,
245-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 635-TL. olan bono,
246-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 635-TL. olan bono,
247-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2019, miktarı (bedeli) : 635-TL. olan bono,
248-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2019, miktarı (bedeli) : 635-TL. olan bono,
249-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/03/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
250-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/04/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
251-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/05/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
252-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/06/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
253-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/07/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
254-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/08/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
255-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/05/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
256-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/06/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
257-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/07/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
258-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/08/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
259-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 620-TL. olan bono,
260-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 620-TL. olan bono,
261-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2019, miktarı (bedeli) : 620-TL. olan bono,
262-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2019, miktarı (bedeli) : 620-TL. olan bono,
263-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
264-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
265-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
266-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 775-TL. olan bono,
267-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 775-TL. olan bono,
268-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 775-TL. olan bono,
269-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 775-TL. olan bono,
270-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 690-TL. olan bono,
271-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 690-TL. olan bono,
272-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 690-TL. olan bono,
273-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 690-TL. olan bono,
274-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 690-TL. olan bono,
275-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 550-TL. olan bono,
276-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 550-TL. olan bono,
277-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2019, miktarı (bedeli) : 550-TL. olan bono,
278-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2019, miktarı (bedeli) : 575-TL. olan bono,
279-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :27/09/2018, vade tarihi ;27/03/2019, miktarı (bedeli) : 685-TL. olan bono,
280-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :27/09/2018, vade tarihi ;27/04/2019, miktarı (bedeli) : 685-TL. olan bono,
281-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :27/09/2018, vade tarihi ;27/05/2019, miktarı (bedeli) : 685-TL. olan bono,
282-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :27/09/2018, vade tarihi ;27/06/2019, miktarı (bedeli) : 685-TL. olan bono,
283-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :27/09/2018, vade tarihi ;27/07/2019, miktarı (bedeli) : 685-TL. olan bono,
284-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :27/09/2018, vade tarihi ;27/08/2019, miktarı (bedeli) : 685-TL. olan bono,
285-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/07/2019, miktarı (bedeli) : 570-TL. olan bono,
286-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/08/2019, miktarı (bedeli) : 570-TL. olan bono,
287-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/09/2019, miktarı (bedeli) : 570-TL. olan bono,
288-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :29/09/2018, vade tarihi ;29/04/2019, miktarı (bedeli) : 700-TL. olan bono,
289-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :29/09/2018, vade tarihi ;29/05/2019, miktarı (bedeli) : 700-TL. olan bono,
290-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :29/09/2018, vade tarihi ;29/06/2019, miktarı (bedeli) : 700-TL. olan bono,
291-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :29/09/2018, vade tarihi ;29/07/2019, miktarı (bedeli) : 700-TL. olan bono,
292-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :29/09/2018, vade tarihi ;29/08/2019, miktarı (bedeli) : 700-TL. olan bono,
293-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 560-TL. olan bono,
294-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 560-TL. olan bono,
295-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 560-TL. olan bono,
296-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 560-TL. olan bono,
297-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 560-TL. olan bono,
298-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :04/10/2018, vade tarihi ;04/05/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
299-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :04/10/2018, vade tarihi ;04/06/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
300-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :04/10/2018, vade tarihi ;04/07/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
301-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :04/10/2018, vade tarihi ;04/08/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
302-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :04/10/2018, vade tarihi ;04/09/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
303-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :02/10/2018, vade tarihi ;02/05/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
304-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :02/10/2018, vade tarihi ;02/06/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
305-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :02/10/2018, vade tarihi ;02/07/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
306-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :02/10/2018, vade tarihi ;02/08/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
307-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :02/10/2018, vade tarihi ;02/09/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
308-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/05/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
309-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/06/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
310-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/07/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
311-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/08/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
312-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 630-TL. olan bono,
313-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 630-TL. olan bono,
314-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 630-TL. olan bono,
315-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/03/2019, miktarı (bedeli) : 610-TL. olan bono,
316-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/04/2019, miktarı (bedeli) : 610-TL. olan bono,
317-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 610-TL. olan bono,
318-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 620-TL. olan bono,
319-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :22/09/2018, vade tarihi ;22/05/2019, miktarı (bedeli) : 730-TL. olan bono,
320-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :22/09/2018, vade tarihi ;22/06/2019, miktarı (bedeli) : 730-TL. olan bono,
321-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 700-TL. olan bono,
322-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 700-TL. olan bono,
323-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/04/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
324-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
325-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
326-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
327-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
328-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 825-TL. olan bono,
329-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 825-TL. olan bono,
330-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 825-TL. olan bono,
331-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :02/10/2018, vade tarihi ;02/07/2019, miktarı (bedeli) : 630-TL. olan bono,
332-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 800-TL. olan bono,
333-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 800-TL. olan bono,
334-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 820-TL. olan bono,
335-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :07/10/2018, vade tarihi ;07/05/2019, miktarı (bedeli) : 980-TL. olan bono,
336-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :07/10/2018, vade tarihi ;07/07/2019, miktarı (bedeli) : 980-TL. olan bono,
337-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :07/10/2018, vade tarihi ;07/08/2019, miktarı (bedeli) : 980-TL. olan bono,
338-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :24/09/2018, vade tarihi ;24/08/2019, miktarı (bedeli) : 565-TL. olan bono,
339-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/05/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
340-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/06/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
341-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/07/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
342-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/08/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
343-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :01/10/2018, vade tarihi ;01/09/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
344-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/05/2019, miktarı (bedeli) : 580-TL. olan bono,
345-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :26/09/2018, vade tarihi ;26/06/2019, miktarı (bedeli) : 580-TL. olan bono,
346-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/03/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
347-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/04/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
348-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/05/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
349-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/06/2019, miktarı (bedeli) : 525-TL. olan bono,
350-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/07/2019, miktarı (bedeli) : 530-TL. olan bono,
351-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :20/09/2018, vade tarihi ;20/08/2019, miktarı (bedeli) : 530-TL. olan bono,
352-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :03/10/2018, vade tarihi ;03/06/2019, miktarı (bedeli) : 650-TL. olan bono,
353-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :03/10/2018, vade tarihi ;03/07/2019, miktarı (bedeli) : 650-TL. olan bono,
354-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :03/10/2018, vade tarihi ;03/08/2019, miktarı (bedeli) : 650-TL. olan bono,
355-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :03/10/2018, vade tarihi ;03/09/2019, miktarı (bedeli) : 650-TL. olan bono,
356-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
357-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
358-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
359-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
360-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 615-TL. olan bono,
361-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 800-TL. olan bono,
362-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 800-TL. olan bono,
363-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 800-TL. olan bono,
364-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/04/2019, miktarı (bedeli) : 545-TL. olan bono,
365-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/05/2019, miktarı (bedeli) : 545-TL. olan bono,
366-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/06/2019, miktarı (bedeli) : 545-TL. olan bono,
367-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/07/2019, miktarı (bedeli) : 545-TL. olan bono,
368-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :23/09/2018, vade tarihi ;23/08/2019, miktarı (bedeli) : 545-TL. olan bono,
369-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :15/09/2018, vade tarihi ;15/04/2019, miktarı (bedeli) : 560-TL. olan bono,
370-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :15/09/2018, vade tarihi ;15/05/2019, miktarı (bedeli) : 560-TL. olan bono,
ile
371-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :15/09/2018, vade tarihi ;15/06/2019, miktarı (bedeli) : 560-TL. olan bono,
372-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :15/09/2018, vade tarihi ;15/07/2019, miktarı (bedeli) : 560-TL. olan bono ile,
373-Borçlusu :…, lehtarı (alacaklısı) :…., tanzim tarihi :15/09/2018, vade tarihi ;15/08/2019, miktarı (bedeli) : 560-TL. olan toplam 373 adet bononun zayi nedeniyle İPTALİNE,

2-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 59,30 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 4,90 TL harcın davanın niteliği gereği davacıdan tahsili ile hazineye irad KAYDINA,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde BIRAKILMASINA,

4-Davacı tarafından yatırılan gider avansının artan kısmının istek halinde davacıya iadesine, karar kesinleşinceye kadar iade alınmaz ise gider avansının 6100 s. HMK.nun 333. maddesine göre karar kesinleştiğinde re’sen davacıya İADESİNE,

5-İhtiyati tedbirin kararın kesinleşmesine kadar DEVAMINA,

Dair ; davacı … adına tasfiye memuru …yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6100 s. HMK’nın 345. maddesi gereğince ( 2 ) hafta içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 20/09/2021
Katip … Hakim …

* Bu evrak UYAP-DYS üzerinden elektronik imza ile imzalanmıştır.