Uyuşturucu ticareti ile alakalı davalarda uzmanlaşan kadrosu ile hizmetlerini uzun senelerdir Tokat ili ve çevresinde veren Gülsün Hukuk Bürosu’nda bugün “Uyuşturucu Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık Şartları” konusunu ele aldık. Konnumuzu incelemenizin ardından merak ettiğiniz tüm hususlar için alanında uzman avukatlarımıza whatsapp hattı üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Uyarıcı maddenin ticareti ile alakalı olan suçlarda etkin pişmanlık hükümleri oldukça önemlidir. Bu tür ticaretlerde uyuşturucunun temin edilmesi, sevk edilmesi gibi eylemlerdeki maddenin mktarına bakmadan işlenmesi durumlarındaki hallerde ticaret davaları ile ağır ceza mahkemelerinde yargılanma yapılır.

Kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilmiş olan uyarıcı & uyuşturucu madde miktarındaki azlığın olması halinde bu ürünlerin ticaretindeki ceza yaptırımları da göz önüne alınacak ve kesin bir şüpheye erişildiğinde ceza miktarı oldukça yüksek olacaktır. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilir olması bu dava türünde oldukça önemlidir. Suç ve ceza ortantısı bakımından etkin pişmanlık önem taşımaktadır. Peki Uyuşturucu Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık Şartları nelerdir?

Uyuşturucu Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık Şartları

5237 sayılı TCK’nın 192. maddesinin 3. fıkrasında bu durum ile alakalı etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için bazı şartlar yer alır. Bu şartların birlikte gerçekleşmesi dahilinde etkin pişmanlıktan yararlanailirsiniz.

  • Fail 5237 sayılı TCK’nın 188 ve 191. maddelerinde düzenlenen suçlardan birini işlemiş olmalıdır.
  • Hizmet ve yardım bizzat fail tarafından yapılmalıdır.
  • Hizmet ve yardım soruşturma ya da kovuşturma makamlarına yapılmalıdır.
  • Hizmet ve yardım, suçun resmi makamlar tarafından haber alınmasından sonra, ancak mahkemece hüküm verilmeden önce gerçekleşmelidir. 5271 sayılı CMK’nın 158. maddesinde gösterilen, bir suç hakkında soruşturma yapmakla yetkili olan adli ve idari merciler, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, savcılıklar, emniyet ve jandarma teşkilatı, suçları savcılıklara iletmekle yükümlü olan vali ve kaymakamlıklar, elçilikler ve konsolosluklar resmi makamlar kapsamında değerlendirilmelidir.
  • Fail kendi suçunun ya da bir başkasının suçunun ortaya çıkmasına önemli ölçüde katkı sağlamalı, bilgi aktarımı ile suçun meydana çıkmasına ya da diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etmelidir.
  • Failin verdiği bilgiler doğru, yapılan hizmet ve yardım sonuca etkili ve yararlı olmalıdır.

Bir kişinin etkin pişmanlık indiriminden yararlanabilmesi için tabikide iyi bir avukat ile yola çıkması gerekmektedir. Bu türdeki tüm davalar için Tokat ili başta olmak üzere tüm çevre illerden uzmanlarımız ile hizmetlerimizi sizlere ulaştırmaktayız. Etkin pişmanlık indirimlerinden yararlanabilmek adına kendi işledikleri suçların ortaya çıkması yada suça karışan diğer bireylerin yakalanmasını sağlaması, yardım etmesi gerekir.

Uyuşturucu Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık Şartları

Uyuşturucu Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık ŞartlarıAyrıca yakalanan birey üzerinde yer alan kullanım miktarı içindeki uyuşturucu maddeninde satış için hazırlandığı, satmak için bulundurduğu gibi detayları da belirtmesi kapsamıdna satmak ile alakalı olacak olan yargılama durumunda etkin pişmanlık hükümlerinin gerçekleşmesi mümkün olacak ve kişi bu şekilde etkin pişmanlıktan da yararlanabilecektir.

Konu ile alakalı çoık daha detaylı bilgi edinmek ve alanında uzman avukatlara danışmak için incelediğiniz web sitesindeki iletişim sayfasını ziyaret edin.