TCK’da bulunan 188. maddenin 3.bendine göre bu tür maddelerin ticaretini yapan kişilerin avukatları, davalarda beraat edilmesi amacı ile dosyaya göre sanık lehine bir çok farklı delil toplanmasının talebini mahkemeden isteyebilir. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Nasıl Beraat Edilir? ile ilgili bazı detayların yer aldığı bu içeriğimiz Tokat şehrinde bulunan uzman ceza avukatlarının yer aldığı Gülsün Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmıştır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Nasıl Beraat Edilir?

Mahkemeden sanık için delil toplanması kapsamında detaylara göz atacağızç. Sanık için mahkumiyet kararı verilmiş olsa bile istinaf yoluna gidilebilir ve akabinde ise temyiz yoluna başvurular yapılabilir. Kararların bozulması yada kaldırılması için avukatların atacağı bazı adımlar olacaktır. Uyuşturuc madde suçlarındaki sanık lehine toplanabilecek bir çok detay vardır. Beraat hususu için mahkemeden istenebilecek bazı deliller ise şu şekildedir;

PARMAK İZİ KARŞILAŞTIRMALARI
Sanığın yakalandığı esnada parmak izi alındı mı? Alınmadı ise alınarak yakalanan maddelerin üzerinde yer alan parmak izlerinin karşılaştırılması talep edilebilir.

HTS KAYITLARININ TALEP EDİLMESİ
Üst araması ile ilgili tutanaklarda yer alan IMEI numarası yazılı olan cihazlarda suç tarihi, öncesi döneminde kullanılan hatların kimin ismiyle kayıt oldukları, arama tutanağında yer alan sim kartların kimin adına kayıtlı olduğu araştırmaları istenilebilir. Tespit edilen hatların suç

tarihinde ve bu tarihten önceki dönemlerdeki baz istasyonu verilerini içeren HTS kayıtları da isenebilir.

Uyuşturucu Avukatlarına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Nasıl Beraat Edilir?

KEŞİF YAPILMASI TALEBİ
Suça konu olan olay yerinde bulunan uyarıcı maddelerin elde edildiği yerlerin başkaları tarafından buraya koyulmuş olup olmadığının mümkünatı var mıdır? Buı hususun belirlenmesi için bilirkişi talep edilir. Olay yerine ait olan bölgenin krokisinin çizilmesi ve bunla alakalı delillerin tartışılarak sanığın hukuki durumunun saptanması gibi bir yargıtay kararı geçtiğimiz dönemlerde dava seyrine etki etmiştir.

KAMERA KAYITLARI İNCELEME
“Dosya içerisinde mevcut görüntü CD’sinin çözümü yapılarak görüntülerde sanığın var olup olmadığı varsa sanığın elinde, içinde esrar bulunan çantanın bulunup bulunmadığının tespiti, yine varsa olay tarihine ait güvenlik kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenip sanığın uyuşturucu maddelerin bulunduğu çanta ile otogara ya da bilet aldığı seyahat acentesinin işyerine giriş yapıp yapmadığının araştırılması gerektiği..” (T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/1506 E. 2016/5413 K. 07.11.2016)

POLİS yada JANDARMANIN DİNLENMESİ
“…üst giysisinin sağ cebinden çıkarmış olduğu uyuşturucu maddeyi vererek karşılığında görevlilerden para aldığı belirtilen ve “X2” olarak adlandırılan şahsın sanık … olduğu şeklindeki tespit ile tutanağı kabul etmeyen sanığın savunması karşısında“X2” olarak belirtilen şahsın sanık olup olmadığı ve uyuşturucu maddenin sanığa aidiyeti konusunda tutanak mümzilerinin tanık olarak dinlenmeleri gerekir.…’’(T.C. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2016/1916 E. 2016/8629 K. 13.12.2016), “…Sanık hakkında fiziki takip tutanağı düzenleyen kişiler dinlenmeden karar verilmesi…” (T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016/3030 E. 2017/234 K. 26.01.2017)

Bunların yanı sıra mahkemeden “uyuşturucu madenin sanığa aidiyedinin gerekirse moleküler olarak genetik anlamda inceleme ile araştırılması talepleri” ve “sanık kişinin cezai sorumluluğa sahip olup olmadığı” ile ilgili raporların talep edilmesi gibi başvuru detayları edilebilir.

Tokat Adliyesi ve çevresinde görülecek olan tüm davalarınız için Gülsün Hukuk Bürosu‘na sitede yer alan whatsapp hattı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.