Uyuşturucu Madde Temin Etmek Yargıtay Kararı yazısını hemen inceleyebilir ve bu, bunun gibi konular ile karşı karşıya kalınan hususlarınız için hemen Gülsün Hukuk Bürosu’nun alanında uzman CEZA AVUKATLARI’ndan hizmet alabilirsiniz.

8. Ceza Dairesi 2019/10997 E. , 2020/18881 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Sanık … hakkında kurulan hükme yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık müdafinin suçun sübutuna yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
2- Sanıklar … ve … hakkında kurulan hükümlere yönelik yapılan temyiz incelemesinde ise;

Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan sanık …’ın, Antalya Adliyesi’nde görevlendirildiği, sanığın mesai çıkışında ceza infaz kurumuna girişte yapılan üst aramasında, çorabının içine gizlenmiş halde polis kriminal uzmanlık raporu’na göre … etken madde içeren 2313 sayılı Kanun kapsamında uyuşturucu madde ele geçirildiği, sanığın beyanında ceza infaz kurumunda hükümlü olan sanık … ile onun akrabası olan ve ceza infaz kurumunda bulunmayan sanık …’ın adliyeye getireceği uyuşturucu maddeyi kendisine vereceği, kendisinin ise sanık …’a ulaştıracağı, karşılığında ise …’tan uyuşturucu madde alacağı konusunda anlaştıklarını, anlaştıkları şekilde …’in adliyede bulunan …’ye uyuşturucu maddeyi getirdiği, …’nin de …’e uyuşturucu maddeyi verdiği, …’in ise karşılığında …’ye uyuşturucu madde verdiğini belirttiğinin anlaşılması karşısında, sanıkların eyleminin TCK.nın 297/1. maddesinde düzenlenen infaz kurumuna veya tutukevine uyuşturucu veya
uyarıcı madde sokmak suçunun yanısıra anılan Kanunun 188/3. maddesinde tanımlanan uyuşturucu madde temin etmek suçunu da oluşturması ihtimali karşısında, başkalarına uyuşturucu madde temin etme suçunun gerektirdiği cezanın diğer suça göre daha ağır olduğu ve öngörülen cezanın süresi bakımından yargılama yapmanın 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre ağır ceza mahkemesine ait olması nedeniyle, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı, sanıklar … ve …’ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 01.12.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.