Kıdem tazminatı alacağı nedir, nasıl alınır merak edilen konulardır. Tazminat hesaplamaları yapılırken enflasyon rakamları etkilidir. Asgari ücret doğrultusunda belirlenen bir fiyat söz konusudur. Çalışan kişilerin yakından takip ettiği konulardan biri olan tazminat durumları için internet üzerinden detaylı bilgiye ulaşmak mümkündür. Kıdem tazminatlarında tavan fiyatın artması ile alınacak tazminatlar da artar.

Kıdem Tazminatı Alacağı Nedir?

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer verilen bir durumdur. Çalışanlara maddi bir güvence sağlar, sürekli olarak personel değiştirilmesinin önüne geçer. İşçi, personele daha güvenli bir çalışma hayatı sunmak açısından önemli bir konudur. Tazminat, çalışılan her bir yıla karşılık gelecek şekilde ödenen paradır. Tazminatın eksik veya yanlış verilmesi durumunda gerekli işlemleri yaptırabilirsiniz. Haksızlık yaşanması durumunda emeğinizin karşılığını almak için kişi kendini savunmalıdır. İş Kanunu içerisinde yer alan maddeler bulunur, profesyonel şekilde destek alınabilir.

Kıdem Tazminatı Alacağı Nedir?
Kıdem Tazminatı Alacağı Nedir?

Kıdem Tazminatı Alacağı Nasıl Belirlenir?

Kıdem tazminatı alacağı nedir, nasıl alınır sorusunun cevabına yanıt olarak devlet tarafından gerekli yerlerin yaptığı açıklamalara göre hesaplamak doğru bir cevap olacaktır. Genelgelerde tazminatlar için tavan bir ücret söylenir. Kıdem tazminatı alabilmek için bazı koşullara uyulması gerekir. İş sözleşmesinin feshi durumunda gerekçeye bakılır. Çalışılan her yıl için 30 günlük brüt tutar hesaplanır ve ödenir. Hesaplamalar yıl üzerinden yapılır fakat yıldan artan iş günleri de hesaba dahil edilir. Tazminat hesaplaması yapılırken sadece ödenen ücret üzerinden belirlenmez. Çalıştığı süre boyunca yol, yemek gibi ihtiyaçlar için para ödemesi yapıldıysa bunlar yine kıdem tazminatının içine eklenir. Tazminat için ödenecek ücret hesaplanırken, sözleşmenin feshinin gerçekleştiği tarihte geçerli olan tazminat tavanı üzerinden sınırlandırılır.

Kıdem Tazminatı Alacağı Hangi Durumlarda Geçerlidir?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre bazı şartlar vardır. Bu şartların sağlanması durumunda tazminat alınabilir. Bu koşulları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1- 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışırken işçi statüsünde olmak,
2- İş yerinde en az 1 sene boyunca çalışmış olmak,
3- İş sözleşmesi feshi gerçekleştirilirken sunulan nedeninin kanuni olarak uygun olması,
4- Kıdem tazminatı için talepte bulunulduğunda zaman aşımı olmaması, 5 yıl içerisinde tazminat için talepte bulunulması gerekir,

Kıdem tazminatı alacağı nedir, nasıl alınır belirli koşulları sağlayan her işçi kanuni olarak belirtilen sebeplerden dolayı işten çıkartılmış ise tazminatını alabilir. Çalışanın kendi isteği ile işten çıkması gibi durumlarda da kıdem tazminatı alınabilir. Fakat bunun içinde belirlenen koşullar vardır. İşveren, işçiyi herhangi bir haksız neden ile işten çıkartması durumunda kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Kanuni olarak ödemekle yükümlü olduğu ücreti karşılamaz ise yasal olarak hakkında ihbarda bulunulabilir. İşverenler, işçiye çalışma hayatında mobing uygularsa, kötü niyetli davranışlarda bulunursa işçinin sağlığına zarar gelmesi söz konusu olabilir. Bu durumda çalışan kendi rızası ile işten ayrılmak zorunda kalabilir. Ayrıldıktan sonra tazminat talebinde bulunma hakkın sahiptir.