Tanıma, Kişisel İlişki, Nafaka Yargıtay Kararı sitemizde sizlere incelemeniz için sunulmuştur. Detaylı bilgi edinmek ve bu hususlar ile alakalı sizlerinde ortaya çıkan sorunları hakkında bilgi alabilmek için Tokat şehrinde hizmetlerini sürdüren Gülsün Hukuk Bürosu’nun uzman boşanma avukatlarından hizmet alabilirsiniz. Bilgi talebi için sitemizdeki whatsapp hattımız üzerinden hemen bize ulaşın.

2. Hukuk Dairesi 2020/5669 E. , 2020/6779 K.

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Tanıma-Kişisel İlişki-Nafaka

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı tarafından iştirak nafakası davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece hükmolunan iştirak nafakası miktarı aylık her bir çocuk için 300 TL, yıllık toplam 7.200 TL olup, karar tarihi itibarıyla temyiz kesinlik sınırının altında kaldığından ve HMK’nun 362. maddesi gereğince temyiz sınırı altında kalan para alacağına ilişkin kararlar kesin nitelikte olduğundan, davacı-karşı davalının iştirak nafakasına ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeple davacı-karşı davalının temyiz dilekçesinin REDDİNE, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 22.12.2020 (Salı)