İş hukuku avukatı ile dava ve işlemlerin takibi hem işveren hem de çalışan açısından olası hak kayıplarını önlemektedir. Bu nedenle iş avukatı hem işçi hem de işveren açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Avukat Ertuğrul Safa Gülsün bu alanda en uygun seçenekleri, atılması gereken tüm adımları size sunacaktır, hemen sitemizden merak ettiğiniz hususlarla alakalı bilgilere erişin.

Çalışanlar için iş hukuku avukatı kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, resmi tatil ücreti, haftalık tatil ücreti, yolluk ücreti ve diğer ücretlerin tahsiline ilişkin davalar ile ilgilenmektedir. Ayrıca işçi tazminatı, sigortasız işçiye hizmet siparişi istemi, primi yetmeyen işçiye prim istemi, haksız işten çıkarma nedeniyle çalışma hakkı gibi davalar da iş hukuku avukatı tarafından açılmaktadır.

Kanun hükmünde Kararname ile işveren açısından öncelikle çalışanların veya çalışan yönetim şirketlerinin özlük belgelerinin hukuka uygun olması sağlanmakta, davalarda çıkabilecek sorunlar giderilerek önleyici hukuk hizmetleri verilmekte ve işveren sicilleri usulüne uygun kullanılmaktadır.

İş Avukatının Görevleri Nelerdir?

İş avukat işçi vekili ise “işçi avukatı”, işveren vekili ise “işveren avukatı” olarak adlandırılır. İş avukatı, özel bilgi gerektiren bir hukuk alanını kapsar ve görevleri kısaca şunlardır:

• Şirketin işçisi ile işvereni arasındaki uyuşmazlıklardan doğan hukuki davaları ve davaları izler.
• Müvekkillerine hukuki sorun yaşamamaları için önleyici hukuk hizmeti olarak iş hukuku desteği verir.
• İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi zararların işlenmesini izler.
• İş gereklilikleriyle ilgili vakaları izler.
• İş sözleşmelerinin kanuna uygun olarak düzenlenmesini sağlar.
• İşe alma konularını ele alır.
• Primi eksik ödenen çalışanlar için prim tespit davalarını takip eder.
• İşverenin avukatı olarak şirketlerin veya şirket çalışanlarının kişisel verilerinin hukuka uygun olmasını sağlar.
• Görevden alma hizmetini yerine getirir.
• İş kazalarının izlenmesini sağlar.
• Toplu sözleşmeleri bağlar.
• İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili işlem ve davaları izler.
• Kanuni çıkarma ve geçersiz çıkarma ile ilgili gerekli işlemleri ve yasal işlemleri yapar.

İş Hukuku Davaları Nelerdir?

İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamına giren tüm davalar iş hukukunun konusudur. Kanun hükümlerine istinaden işçinin mesai ücretinin ödenmesi ve işverenin çalışma düzeninin sağlanması için çeşitli kanun yollarına başvurulabilir. En iyi iş hukuku avukatı iş hukuku kapsamına giren davalarda uzmanlaşmış kişilerdir ve müvekkilinin haklarını almasını sağlar.

İş Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Adalet Bakanlığınca tespit edilen işçi haklarına ilişkin davalarda yargılama süresi 540 gündür. Mahkemelerin iş yükünün fazlalığı, tebligatların gönderilmesinden bu yana geçen süre, bilirkişilik gerektiren süreler, Yargıtay’a yapılan itiraz ve soruşturmalar dikkate alındığında, işçilik çalışmaları neredeyse 3 ila 5 yıl arasında sürebilmektedir. Yerel mahkeme olan İş Uyuşmazlık Kurulları ile 18 ay arasında karara varabilirken, tarafların Yargıtay’a gitmesi durumunda süreç uzayabilmektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; iş hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunludur ve uzlaşma süreci olumsuz ise iş hukuku davası açılabilir. Ancak hukuki olarak en doğru kararı verebilmenizi sağlayacak olan en önemli etken en iyi iş hukuku avukatı ile çalışmaktır.

Çok daha fazlası için avukatımıza sitedeki WHATSAPP hattından ulaşım sağlayın.