Tokat ve çevresinde GDPR Danışmanlık Hizmetleri ile alakalı bilgi edinmek ve hukuki destek almak için Av. Ertuğrul Safa Gülsün’e ulaşın.

GDPR Danışmanlık Hizmetleri ile alakalı Gülsün Hukuk Bürosu´nun hazırlamış olduğu bu içeriğe gözatabilir ve bilgi talepleri için uzmanlarımızdan anında destek alabilirsiniz. GPDR danışmanlık hizmetleri pek çok kurum ve kuruluş için oldukça önemli bir hizmet sunmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte büyük şirketlerden en küçük şirketlere kadar tüm kuruluşlar hedef kitleleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yarışa başlamışlardır. Hassas gerçek kişilerin bu şirketlerden korunması ihtiyacı yeni bir olgu olmamakla birlikte son dönemde gerekli yasal tedbirler alınmıştır.

Kişisel Veri Tanımı Kapsamında Değerlendirilen Bilgiler

Bu kapsamda Avrupa Parlamentosu 1 Nisan 2016 tarihinde Avrupa Birliği´nin kişisel verilerin korunması süreçlerindeki en önemli adımlardan biri olan ve uygulaması büyük önem taşıyan Genel Veri Koruma Yönetmeliği´ni (GDPR) onaylamıştır. 25 Mayıs 2018 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir. GPDR, tespit edilebilir bir kişiyi tanımlayan veya değiştiren herhangi bir bilgidir. Bu kapsamda kişisel veri tanımı kapsamında değerlendirilen bilgiler;

• Kişisel veriler,
• Genetik veriler,
• Din ve inanç verileri,
• Siyasi düşünceler,
• Finansal veriler,
• Sağlık veriler,
• Irki bilgiler.

Yönetmelik´in temel amacı, veri sahiplerinin kişisel veri ve bilgilerini kontrol edebilmesidir. GPDR danışmanlık hizmetleri firmaların uyması gereken usul ve esasları tanımlamayı kapsar.

GDPR Kimleri Kapsar?

GDPR, AB mevzuatı olarak yürürlüğe girmesine rağmen, etkisi AB ile sınırlı değildir. Öncelikle AB ülkelerinde kurulu tüm şirket ve kuruluşların anılan mevzuata göre faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca, AB sınırları dışında yerleşik bir şirket/kuruluş, AB/AET vatandaşı veya bu bölgede yaşayan bir kişiye ait kişisel verileri işliyorsa, yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmelidir.

Kısaca AB ülkeleri ile ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunan, çerezleri kullanarak web sitesi üzerinden kullanıcı verilerini elde eden, kişisel verileri vb. herhangi bir web sitesi biçiminde ileten bir şirkettir denilebilir. Yurt dışında yerleşik şirketler, GDPR uyarınca gerekli önlemleri almak zorundadır.

AB´de ikamet eden bireylerin verilerini işleyen Türkiye´de yerleşik ve faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin GDPR´ye uyması zorunludur. Ayrıca, kişisel verileri işlenen kişilerin, kişisel verilerinin toplanma yöntemleri, kişisel verilerinin işlenmesinin amacı ve hukuki dayanağı, saklama süresi ve dahili ve harici olarak hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığı hakkında bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

GPDR danışmanlık hizmetleri verilerin işlenmesinin ilgili kişinin veya ilgili kişinin temel çıkarları için gerekli olması korumak için üçüncü bir taraf olması sebebi ile önemlidir. GPDR uyumsuzluğu sebebi ile karşılaşılan para cezalarının 20 milyon euroya kadar ulaşması, GPDR danışmanlık hizmetinin her geçen gün daha önemli bir hal almasına neden olmaktadır. Veri sorumlusu, olası veri sızıntılarını 72 saat içinde kişisel verilerin korunmasından sorumlu devlet kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, veri koruma görevlisi ile işbirliği, kamu tüzel kişileri ve ana faaliyet konusu kişisel verilerin sistematik ve düzenli işlenmesi olan şirketlerin görevidir. Kişisel verilerle ilgili bir ihlal durumunda, GDPR şirketlere bir önceki mali yılın küresel yıllık cirosunun maksimumu olarak hesap edilmektedir. Hangi sınır daha yüksekse, o sınırın uygulandığı bilinmektedir.

Tokat ve çevresinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz.