Adli Yardım Talebi Emsal Karar hususlarını içeren bu içeriği Gülsün Hukuk Bürosu’nun kurumsal sitesinden inceleyebilir ve benzer hususlar için başta Tokat ili olmak üzere tüm şehirlerde avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
T.C.
KAYSERİ TÜRK MİLLETİ ADINA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : …
KARAR NO : …

BAŞKAN : …
KATİP : …

DAVACILAR : 1- …
2- …
VEKİLİ : Av. …
DAVALILAR : 1- …
2- …
3- …
DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)
DAVA TARİHİ : …
KARAR TARİHİ : …
KARAR YAZIM TARİHİ : 16/11/2022

KARAR SONUCU : BİRLEŞTİRME
Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA: Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Müvekkillerinin öğretmen oğullarının trafik kazasında hayatını kayıp ettiğini, oğullarının kendilerine maddi ve manevi yönden destek olduğunu, kazaya sebebiyet veren sanıkların Kayseri … Asliye Ceza Mahkemesinin … Esas … karar sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda ve Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre %100 kusurlu bulunduklarını, müvekkillerinin ölen öğretmen çocuklarını çok zor şartlar altında okutup evlendirdiklerini, müvekkili …’ın 74 yaşında olduğunu ve eşini hastaneye götürüp getirmekte zorlandığını oğullarının maddi ve manevi desteklerinden yoksun kaldığını, müvekkillerinin çocuklarının vefat etmesi nedeniyle tarifi mümkün olmayan bir üzüntü içinde olduklarını, müvekkillerinin ekonomik olarak da zor durumda olması nedeniyle Adli Yardım talebinde bulunduklarını belirterek Kayseri … Asliye Ticaret mahkemesinin … Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini talep ve dava etmiştir.

YARGILAMA VE GEREKÇE:

Dava, trafik kazasından kaynaklanan tazminat talebine ilişkindir.

Davacı vekilinin dava dilekçesinde incelendiğinde, dava dosyasının Kayseri … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … esas sayılı dosyası ile konusunun aynı trafik kazasından kaynaklanan tazminat talebine ilişkin olduğu, Birleştirilmesi istenen Kayseri … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyası incelendiğinde, davacısının …, davalılarının ise …, …, …Sigorta A.Ş, olduğu , dava konusunun işbu dava konusu ile irtibatlı olduğu, her iki dosya arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu ve davacı vekilinin … tarihli dava dilekçesinde Kayseri … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini talep ettiği anlaşılmış ve iş bu dosyanın Kayseri … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenler ile;

1-Mahkememizin işbu dava dosyasının HMK’nın 166/4 maddesi gereğince aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle HMK’nın 166/1 maddesi gereğince derdest olan Kayseri … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … esas sayılı dava dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

2-Bu dosyanın esasının birleştirme nedeniyle kapatılmasına, yargılamaya Kayseri … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … esas sayılı dosyası üzerinden devam edilmesine,

3-Davacının adli yardım talebi ile yargılama harç ve giderleri hususunun birleşme kararı verilen dosyada esas mahkemece değerlendirilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda, verilen kararın esas karar ile birlikte gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. …